Kiểm định xe cơ giới trở nên nghiêm ngặt gấp nhiều lần với 5 công đoạn

Mới đây, bộ GTVT đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quy định mới có nhiều thay đổi, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/7/2019 trở đi.

kiểm định xe cơ giới

3 đăng kiểm viên với 5 công đoạn 

Theo đó, trên mỗi dây chuyền kiểm định, đơn vị kiểm định phải phân công ít nhất 3 kiểm định viên  thực hiện kiểm định xe cơ giới. Trong đó cần có ít nhất 1 kiểm định viên có tay nghề cao; có phụ trách dây chuyền kiểm định, mỗi phụ trách chỉ được phụ trách tối đa 2 dây chuyền và có lãnh đạo đơn vị đăng ký và nhân viên nghiệp vụ,…Đơn vị đăng kiểm cần được đảm bảo các điều kiện về nhân lực theo đúng quy định của pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định mỗi kiểm định viên chỉ được thực hiện kiểm tra không quá 20 xe/ ngày và trong một dây chuyền kiểm định xe cơ giới cần phải thực hiện qua 5 công đoạn gồm:

– Công đoạn 1: Lập hồ sơ phương tiện và kiểm tra nhận dạng, tổng quát

– Công đoạn 2: Kiểm tra phần trên của phương tiện

– Công đoạn 3: Kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang

– Công đoạn 4: Kiểm tra môi trường

– Công đoạn 5: Kiểm tra phần dưới của phương tiện

Những yêu cầu khắt khe về quá trình kiểm định xe cơ giới được đưa ra như vậy nhằm mục đích đảm bảo kết quả kiểm định chính xác, hiệu quả, xử lý nhanh chóng kịp thời những phương tiện kém chất lượng.

Yêu cầu chặt chẽ về chất lượng đăng kiểm viên

Tại Thông tư cũng quy định rõ với các thực tập nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới phải được tập huấn kỹ càng về cả lý thuyết nghiệp vụ và thực hành kiểm định xe cơ giới trong vòng ít nhất 12 tháng. Người hướng dẫn thực tập phải là đăng kiểm viên bậc cao hoặc có kinh nghiệm từ 36 tháng trở lên, đồng thời đây cũng là người chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá tình trạng kỹ thuật xe cơ giới vào kiểm định.

Sau khi hoàn thành công tác tập huấn lý thuyết nghiệp vụ, đăng kiểm viên cũng phải thực hành các công việc đăng kiểm xe thông qua 5 công đoạn quy định tại đơn vị đăng kiểm trong thời gian không quá 10 ngày. Tại đây, người thực tập còn phải thực hành sử dụng các thiết bị kiểm tra và các chương trình, phần mềm để quản lý kiểm định xe cơ giới.

Các nội dung thực tập đối với đăng kiểm viên là tối thiểu  400 xe/ mỗi công đoạn của nhiều loại xe khác nhau. Trong đó, tối thiểu 100 xe tải, 100 xe khách cho mỗi công đoạn thực tập.

Cuối cùng đăng kiểm viên thực tập phải lập báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới vì đây sẽ là căn cứ để đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đó xác nhận kết quả thực tập.

Nhìn chung, với quy định mới, người dùng xe ô tô cũng nhận được những lợi ích nhất định về việc đảm bảo khâu kiểm định xe được diễn ra an toàn, hiệu quả. 

Tin Liên Quan