Đăng ký gửi xe – Thương quyền

 

QUYỀN LỢI KHI ĐĂNG KÝ GỬI XE

Thương quyền là phương thức hợp tác song song cùng chia sẻ lợi nhuận của Thịnh Hưng với những tài xế, lái xe có nhu cầu mua xe riêng muốn hợp tác kinh doanh dựa trên thương hiệu Thịnh Hưng